Don't Text Him (Studio Master 24/48, Upsample 24/96)

Serrini

Jengs Bunka


WAV 24/48 Studio Master
Upsampled WAV 24/96
FLAC 24/48
Upsampled FLAC 24/96

  • Buy album for $200
  • Studio Master 24/48, Upsample 24/96 by Weiss Saracon
  • WAV/FLAC

Favorite Song Length Format Price
1 Re Ye Zhi Nian 3:59
HK$25.00
2 Ri Mei Qian 3:55
HK$25.00
3 Drink'n Dance 3:14
HK$25.00
4 Gang Shai Di Zai 3:12
HK$25.00
5 You Jian Wang Jin Mao Ling 4:41
HK$25.00
6 Wo Ke En Ke Yi En Hao Han Yang 3:03
HK$25.00
7 Mei Ci Ni Zhuo Zhu Wo Zhi Shou Chong Gong Deng Wo Dou Xiang Si 1:09
HK$25.00
8 IDGAShyt 3:47
HK$25.00
9 Bu Yao Na Qing Chen Lou Shui 3:18
HK$25.00
10 Qing Chun Huang Fa 4:08
HK$25.00
11 Chang Pu Se Ge 3:36
HK$25.00
12 Ai Le Mo Ming 5:31
HK$25.00
13 Pink Song 5:23
HK$25.00
14 Don't Text Him 4:34
HK$25.00
15 Fang Qi Zhi Liao 4:31
HK$25.00
16 Hu Eat All 2:56
HK$25.00
17 Let Us Go Then You and I 5:28
HK$25.00


You May Also Like


WhizHound