Fei Mi Mi Zhi Yin (DSD)

Faye Wong

Universal Music Ltd.


DSD

  • DSD 64, DSF, 2.8MHz
  • DSD track price: HK$30/track
  • Album price: HK$340
  • DSD is a special, definitive audio format, and also due to agreements with Records Co., we will not provide WAV/FLAC files exchange after DSD transactions. Please make sure your audio equipments support DSD playback before DSD purchase.
  • Album available to users in Hong Kong and Macau only.

Favorite Song Length Format Price
1 Xue Zhong Lian [Editor's Pick] 3:34
HK$27.00
2 Ni Zai Wo Xin Zhong 4:25
HK$27.00
3 Dan Yuan Ren Chang Jiu [Editor's Pick] 4:21
HK$27.00
4 Jun Xin Wo Xin 4:02
HK$27.00
5 Chu Lian Di Di Fang 3:36
HK$27.00
6 Nan Hai Gu Niang [Editor's Pick] 3:09
HK$27.00
7 Jia Ru Wo Shi Zhen Di [Editor's Pick] 3:00
HK$27.00
8 Cui Hu Hai 3:43
HK$27.00
9 Huang Hun Li 3:18
HK$27.00
10 Nai He 3:50
HK$27.00
11 Yi Ge Xiao Xin Yuen 3:42
HK$27.00
12 You Jian Huan Yan [Editor's Pick] 3:41
HK$27.00
13 Yuan Xiang Qing Nong 3:12
HK$27.00


You May Also Like