Fight For___Live In Hong Kong Coliseum Disc 2 (Studio Master 16/44.1, Upsample 24/96)

Jason Chan

Sony Music Entertainment Hong Kong


WAV 16/44.1 Studio Master
Upsampled WAV 24/96
FLAC 16/44.1
Upsampled FLAC 24/96

  • Buy album for $200
  • Studio Master 16/44.1, Upsample 24/96 by Weiss Saracon
  • WAV/FLAC

Favorite Song Length Format Price
18 you wo [Editor's Pick] 4:14
HK$25.00
19 I Wanna Fly 4:17
HK$25.00
20 Yong Zhe De Langman [Editor's Pick] 3:53
HK$25.00
21 Dui De Qu Zi Ji 2:43
HK$25.00
22 Mei you ni, wo shen me dou bu shi 4:43
HK$25.00
23 I Miss You 3:08
HK$25.00
24 bà qì qíng gē [Editor's Pick] 3:48
HK$25.00
25 nǐ mán wǒ mán 4:26
HK$25.00
26 Bie Lai Wu Yang [Editor's Pick] 4:19
HK$25.00
27 Duo Ci Yi Ai 3:40
HK$25.00
28 gào bié zhī qián 4:04
HK$25.00
29 gù zhí 4:28
HK$25.00
30 Duan Jue Lai Wang 3:25
HK$25.00
31 Hei Ma Wang Zi 4:39
HK$25.00
32 yǒng jiǔ bǎo cún 3:20
HK$25.00
33 wú chù yóu rén [Editor's Pick] 4:45
HK$25.00
34 shí jī 4:43
HK$25.00


You May Also Like


0
No votes yet
 

Artist


Jason Chan

Jason Chan (Chinese: 陳柏宇), also known as Chan Pak Yu, is a singer from Hong Kong. He moved to Canada at a young age a... Read More


Album from same artist

WhizHound