Ji Shi Zai Jian Yan Chang Hui (Disc 1)(DSD)

Priscilla Chan

Universal Music Ltd.


  • DSD 64, DSF, 2.8MHz
  • DSD track price: HK$30/track
  • DSD is a special, definitive audio format, and also due to agreements with Records Co., we will not provide WAV/FLAC files exchange after DSD transactions. Please make sure your audio equipments support DSD playback before DSD purchase.
  • Album available to users in Hong Kong and Macau only.

Favorite Song Length Format Price
1 Opening / Di Qiu Da Zhui Zhong 6:30
HK$27.00
2 You Yu Ni Hao 3:27
HK$27.00
3 Ye Ji [Editor's Pick] 5:35
HK$27.00
4 Chi Qing Yi Wai [Editor's Pick] 3:43
HK$27.00
5 Yu Lei Pao Yong 4:40
HK$27.00
6 Fan Pan 4:27
HK$27.00
7 Hua Diao [Editor's Pick] 3:53
HK$27.00
8 Bo Li Chuang De Ai 7:00
HK$27.00
9 Tiao Wu Jie [Editor's Pick] 3:38
HK$27.00
10 Yesterday Once More 4:37
HK$27.00


You May Also Like