Nukemaru(CV:Sayaka Kaneko), Fudouyukimitsu(CV:Akira Sekine), Monohoshizao(CV:Mai Ogushi)