Tyson Yoshi

Albums:

She Said, Pt. 2 (feat. Marz23)(Studio Master 24/44.1, Upsample 24/96)

 • Studio Master 24/44.1, Upsample 24/96 by Weiss Saracon
 • WAV/FLAC

Stressed Out (Studio Master 24/44.1, Upsample 24/96)

 • Studio Master 24/44.1, Upsample 24/96 by Weiss Saracon
 • WAV/FLAC

be mine (Studio Master 24/48, Upsample 24/96)

 • Studio Master 24/48, Upsample 24/96 by Weiss Saracon
 • WAV/FLAC

2nd PRE EVOLUTION (Studio Master 24/48, Upsample 24/96)

 • Please note:Track 6 and Track 9 are 24/44.1;Track 10 is16/44.1。
 • Buy album for $200
 • Studio Master 24/48, Upsample 24/96 by Weiss Saracon
 • WAV/FLAC

Something (Studio Master 24/44.1, Upsample 24/96)

 • Studio Master 24/44.1, Upsample 24/96 by Weiss Saracon
 • WAV/FLAC

Bae (Studio Master 24/44.1, Upsample 24/96)

 • Studio Master 24/44.1, Upsample 24/96 by Weiss Saracon
 • WAV/FLAC

optimistic (Studio Master 24/44.1, Upsample 24/96)

 • Studio Master 24/44.1, Upsample 24/96 by Weiss Saracon
 • WAV/FLAC

Hi, I'm Back Live (Live) (Studio Master 24/48, Upsample 24/96)

 • Studio Master 24/48, Upsample 24/96 by Weiss Saracon
 • WAV/FLAC

The Ad Song That We Didn't Sell (DEMO) (Studio Master 24/44.1, Upsample 24/96)

 • Studio Master 24/44.1, Upsample 24/96 by Weiss Saracon
 • WAV/FLAC

Better (Studio Master 24/48, Upsample 24/96)

 • Studio Master 24/48, Upsample 24/96 by Weiss Saracon
 • WAV/FLAC

Album 1st (Studio Master 24/44.1, Upsample 24/96)

 • Buy album for $200
 • Studio Master 24/44.1, Upsample 24/96 by Weiss Saracon
 • WAV/FLAC

Christy (Studio Master 24/44.1, Upsample 24/96)

 • Studio Master 24/44.1, Upsample 24/96 by Weiss Saracon
 • WAV/FLAC
WhizHound