Top Hit Songs

Favorite Song Artist Name Length Format Price(HK$)
Strangers Encounter Ram Chiang, Rita Carpio 4:30
HK$30.00
Turns out you don't want anything A-Mei 4:47
HK$20.00
Breathing is Hazardous Karen Mok 3:12
HK$20.00
Ai De Jin Yuan Alan Tam 3:54
HK$20.00
My favorite hurts me the most Tom Chang 5:03
HK$20.00
Hans Andersen's Mistake Phil Lam 4:02
HK$20.00
Sisters A-Mei 4:24
HK$20.00
Ai De Jin Yuan Alan Tam 3:59
HK$30.00
Never Forget Juno Mak 4:30
HK$20.00
Growing Fond of You Karen Mok 3:40
HK$20.00
Visibility(24/44.1) Mischa Ip 3:47
HK$20.00
The original intention of time Endy Chow 5:27
HK$20.00
Xi Tie Jie Kay Tse 3:31
HK$20.00
Shi Nian Qian Hou Hacken Lee 4:01
HK$20.00
Xin Gin Lee 4:40
HK$20.00
Etiquetteof an Affair Kay Tse 3:19
HK$20.00
Ji Xu Zhui Xun Tat Ming Pair 5:39
HK$30.00
Emotional ruins Juno Mak 3:58
HK$20.00
Zhui Leslie Cheung 5:00
HK$20.00
A Kind of Sorrow A-lin 3:57
HK$20.00
Last Supper (2019) Supper Moment 5:18
HK$30.00
Can't cry A-Mei 4:43
HK$20.00
Speak up Tom Chang 4:52
HK$20.00
Mountains and Valleys Phil Lam 4:27
HK$20.00
Breathing is Hazardous (Live Version) Karen Mok 4:06
HK$20.00
Sympathetic Response Phil Lam 3:38
HK$20.00
Standing on a high post A-Mei 5:24
HK$20.00
Xia Ri Han Feng Alan Tam 4:12
HK$30.00
Bo Li Chuang De Ai Priscilla Chan 3:42
HK$20.00
Residue (24/44.1) Mischa Ip 4:12
HK$20.00
Hen Jian Qiang Gin Lee 3:59
HK$20.00
Mi Lian Tat Ming Pair 4:10
HK$30.00
Jin Sheng Jin Shi Leslie Cheung 1:42
HK$20.00
Wan Quan Yin Ni Cass Phang 3:56
HK$20.00
Wan Quan Yin Ni Cass Phang 3:56
HK$30.00
Not seeing Each Other Jason Chan 3:28
HK$20.00
Car Key Jason Chan 3:23
HK$20.00
Liberation A-Mei 4:45
HK$20.00
Dou Shi Lian Ge Alan Tam 3:59
HK$30.00
Boundless Water Juno Mak 5:19
HK$20.00
Ye Ji Priscilla Chan 4:35
HK$20.00
Dan Yuan Ren Chang Jiu Faye Wong 4:21
HK$30.00
Hairball (24/48) Mischa Ip 3:09
HK$20.00
Yi Qie Ye Yuan Yi Shirley Kwan 4:25
HK$30.00
Zi Wo Gan Jue Hai Hao Gin Lee 4:13
HK$20.00
(Feng Liu Zhonog Bei Yu Da Feng Chui Qu) Mo Shi Qing Tat Ming Pair 5:23
HK$30.00
What's Wrong Eric Chou 5:21
HK$20.00
Xiao Wan Yi Cass Phang 3:31
HK$30.00
Ru Meng Chu Xing Cass Phang 4:19
HK$30.00
Ai Zai Shen Qiu Alan Tam 3:58
HK$20.00
Rashomon Juno Mak 4:22
HK$20.00
Ai Zai Shen Qiu Alan Tam 4:02
HK$30.00
Qu Ba Priscilla Chan 4:19
HK$20.00
I'll Learn Soon (24/48) Mischa Ip 3:42
HK$20.00
Qing Fei Shou Er Hacken Lee 3:26
HK$20.00
Shi Shi He Ceng Shi Jue Dui Lowell Lo 3:53
HK$20.00
Ni Hai Ai Wo Ma Tat Ming Pair 4:29
HK$30.00
At Least I Remember Eric Chou 5:04
HK$20.00
Ru Meng Chu Xing Cass Phang 4:20
HK$20.00
Only Think of Me on a Night Like This VA - Pop 4:09
HK$30.00
So you don't want anything A-Mei 4:49
HK$20.00
Wo Ai Que Ban Alan Tam 4:34
HK$30.00
The Kite Supper Moment 4:08
HK$20.00
You've Lost That Lovin' Feelin'_THE RIGHTEOUS BROTHERS VA - Pop 3:48
HK$20.00
Yours Always Vivian Hsu 5:00
HK$20.00
Chi Qing Yi Wai Priscilla Chan 4:48
HK$20.00
Lonely Beethoven (24/48) Mischa Ip 3:03
HK$20.00
A man, a woman, and a bathroom Kay Tse 4:58
HK$20.00
Jin Tian Yin Gai Hen Gao Xing Tat Ming Pair 5:25
HK$30.00
Listening to the sea A-Mei 5:18
HK$20.00
Shei Ke Gai Bian Alan Tam 3:52
HK$20.00
Listen to the sea A-Mei 5:19
HK$20.00
Shei Ke Gai Bian Alan Tam 3:56
HK$30.00
Song of Happiness Supper Moment 5:29
HK$20.00
Unbreakable Love Eric Chou 4:18
HK$20.00
Nan Hai Gu Niang Faye Wong 3:09
HK$30.00
God Leaves tears to People (24/48) Mischa Ip 4:47
HK$20.00
Shi Tou Ji Tat Ming Pair 4:42
HK$20.00
Shi Tou Ji Tat Ming Pair 4:43
HK$30.00
BAD BOY A-Mei 4:21
HK$20.00
Bu Feng De Han Zi Alan Tam 4:17
HK$30.00
Piao Xue Priscilla Chan 3:37
HK$20.00
Lian Yi Si De Ai Shirley Kwan 4:24
HK$30.00
Hun Qian De Nu Ren Hacken Lee 3:53
HK$20.00
Jin Se Tat Ming Pair 4:08
HK$30.00
Never Like to be Alone Angela Pang 4:31
HK$30.00
Jiu Hong Se De Xin Alan Tam 4:25
HK$30.00
Both Hiding Jason Chan 3:54
HK$20.00
Jin Ye Xing Guang Can Lan Tat Ming Pair 3:30
HK$30.00
The Forgotten Time Tsai Chin 2:42
HK$20.00
Qian Le Ni Alan Tam 4:39
HK$30.00
Yu Lei Bao Yong Priscilla Chan 4:27
HK$20.00
Liu Bing Gun Zu Tat Ming Pair 4:04
HK$30.00
Mi Wang Ye Che Tat Ming Pair 4:02
HK$30.00
Chu Dian Wu Alan Tam 3:48
HK$30.00
Sha Nu Priscilla Chan 4:39
HK$20.00
(Wo Men Jiu Shi Zhe Yang Zhang Da De) Ma Lu Tian Shi Tat Ming Pair 4:01
HK$30.00
Chun Xia Qiu Dong Leslie Cheung 4:07
HK$20.00
Just Like Your Tenderness Tsai Chin 4:12
HK$20.00
Zuo You Shou Leslie Cheung 4:15
HK$20.00