Top Hit Songs

Favorite Song Artist Name Length Format Price(HK$)
Breathing is Hazardous Karen Mok 3:12
HK$20.00
My Only One Ronald Cheng 3:21
HK$20.00
We Are Ronald Cheng 3:35
HK$20.00
Windy Season Paula Tsui 4:06
HK$30.00
Dui De Qu Zi Ji Jason Chan 4:20
HK$20.00
Shimayori Shizuka Kudo 4:24
HK$20.00
Wait Wait Tsai Chin 5:06
HK$30.00
Shi Jian De Qiu Fan Phil Lam 3:10
HK$20.00
Strangers Encounter Ram Chiang, Rita Carpio 4:30
HK$30.00
Hans Andersen's Mistake Phil Lam 4:02
HK$20.00
Lenient Jade Kwan 3:48
HK$20.00
Growing Fond of You Karen Mok 3:40
HK$20.00
A Kind of Sorrow A-lin 3:57
HK$20.00
Xiang Zai He Ni Kan Yan Hua Alan Po 3:59
HK$20.00
The Body Behind Endy Chow 4:35
HK$20.00
Full Stop G.E.M. 3:55
HK$20.00
Speak up Tom Chang 4:52
HK$20.00
Breathing is Hazardous (Live Version) Karen Mok 4:06
HK$20.00
Don't sprinkle salt on the wound A-Mei 5:09
HK$20.00
To Shed A Tear For You Karen Mok 4:48
HK$20.00
Wainnreddo No Kokoro Koji Tamaki 4:26
HK$30.00
Chen Si Zhe Phil Lam 3:23
HK$20.00
Sympathetic Response Phil Lam 3:38
HK$20.00
Bye Love Jade Kwan 3:55
HK$20.00
Quietly A-lin 4:46
HK$20.00
Homicide Jason Chan 3:53
HK$20.00
Guan Yu Ai De Sui Nian Phil Lam 4:01
HK$20.00
Power Of Forgiveness Jade Kwan 4:14
HK$20.00
Forget the Hugging A-lin 4:25
HK$20.00
Jie Da Phil Lam 3:47
HK$20.00
Same Wounds Jade Kwan 3:44
HK$20.00
Fleeting Happiness A-lin 4:41
HK$20.00
Listening to the sea A-Mei 5:18
HK$20.00
So you don't want anything A-Mei 4:49
HK$20.00
Rascal Ronald Cheng 4:03
HK$30.00
I Shall Wait Till You Come Tsai Chin 4:41
HK$30.00
Yi Ming Hua Phil Lam 3:29
HK$20.00
My Two Hands Phil Lam 3:31
HK$20.00
New Testament Jade Kwan 4:22
HK$20.00
As It So Happens A-lin 4:14
HK$20.00
If wine is sold Julie Sue 4:50
HK$20.00
Listen to the sea A-Mei 5:19
HK$20.00
Aurora Borealis Karen Mok 4:43
HK$20.00
Three Years Tsai Chin 3:50
HK$30.00
Song of Happiness Supper Moment 5:29
HK$20.00
Power Of Forgiveness Remix Jade Kwan 4:34
HK$20.00
I Remember too A-lin 4:15
HK$20.00
Moment Jade Kwan 4:25
HK$20.00
Dream Words A-lin 4:25
HK$20.00
The Mist A-lin 3:54
HK$20.00