Top Hit Songs

Favorite Song Artist Name Length Format Price(HK$)
Tian Tian Tian Lan Tsai Chin 1:27
HK$27.00
A Kind of Sorrow A-lin 3:57
HK$20.00
Breathing is Hazardous Karen Mok 3:12
HK$20.00
We Are Ronald Cheng 3:35
HK$20.00
Ai De Jin Yuan Alan Tam 3:59
HK$27.00
The Beauty of this World Endy Chow 4:44
HK$20.00
The original intention of time Endy Chow 5:27
HK$20.00
Zhui Leslie Cheung 5:00
HK$18.00
Jin Sheng Jin Shi Leslie Cheung 1:42
HK$18.00
Zhu Wo Xing Fu Tsai Chin 4:18
HK$27.00
Wainnreddo No Kokoro Koji Tamaki 4:26
HK$30.00
Speak up Tom Chang 4:52
HK$20.00
My Only One Ronald Cheng 3:21
HK$30.00
Xia Ri Han Feng Alan Tam 4:12
HK$27.00
Yong Xin Liang Ku Tsai Chin 4:08
HK$27.00
Rong Yi Shou Shang De Nu Ren Faye Wong 4:21
HK$27.00
Xiang Ai Hen Nan Anita Mui 3:44
HK$27.00
Qi Shi Ni Bu Dong Wo De Xin Tsai Chin 3:26
HK$27.00
Still Haunting Me Juno Mak 3:40
HK$20.00
Rascal Ronald Cheng 4:03
HK$20.00
First Love Karen Mok 3:27
HK$20.00
Ai Zai Shen Qiu Alan Tam 4:02
HK$27.00
Wei Le Ai Meng Yi Sheng Tsai Chin 4:12
HK$27.00
Yumeno Tuguki Koji Tamaki 5:09
HK$30.00
Listening to the sea A-Mei 5:18
HK$20.00
So you don't want anything A-Mei 4:49
HK$20.00
Fill Me with Your Love Karen Mok 3:01
HK$20.00
Jin Tian Yin Gai Hen Gao Xing Tat Ming Pair 5:25
HK$27.00
Rascal Ronald Cheng 4:03
HK$30.00
Zhi You Fen Li Tsai Chin 3:44
HK$27.00
Da Di Beyond 4:22
HK$27.00
Listen to the sea A-Mei 5:19
HK$20.00
Aurora Borealis Karen Mok 4:43
HK$20.00
Shi Tou Ji Tat Ming Pair 4:43
HK$27.00
Shei Ke Gai Bian Alan Tam 3:56
HK$27.00
Wen Bie Tsai Chin 4:08
HK$27.00
Breathing is Hazardous (Rooftop Live) Karen Mok 3:29
HK$20.00
Jin Se Tat Ming Pair 4:08
HK$27.00
Bu Feng De Han Zi Alan Tam 4:17
HK$27.00
Bo Li Zhi Qing Leslie Cheung 4:40
HK$18.00
Yi Chang You Xi Yi Chang Meng Tsai Chin 4:12
HK$27.00
Jin Ye Xing Guang Can Lan Tat Ming Pair 3:30
HK$27.00
I cry for you Ronald Cheng 3:31
HK$30.00
Jiu Hong Se De Xin Alan Tam 4:25
HK$27.00
Jia Ru Wo Shi Zhen De Tsai Chin 3:36
HK$27.00
Aoi Hitomino Erisu Koji Tamaki 4:26
HK$30.00
Dian Liang Ni Hong Deng Tsai Chin 4:18
HK$27.00
Hai Shang Hua Tsai Chin 3:56
HK$27.00
Three Lives Fortunately Ronald Cheng 4:46
HK$30.00
Zuo You Shou Leslie Cheung 4:15
HK$18.00